Weather

 

Monat precipitations (mm) average temp. (Celsius)
  2017 average 30 years 2017 average 10 years
Januar 64 66 -4,6 -1,1
Februar  55 62 2,4 0,2
März  77 64 7,3 4,1
April 144 91 7,2 8,9
Mai 113 107 14,1 13,7
Juni 111 145 18,9 17,4
Juli 190 135 18,3 18,4
August  189 126  18,2 17,3
September  114 103  11,8 13,3
Oktober   75   9,1
November   86   3,4
Dezember   76   -0,8
Summe   1.136            
Mittelwert   95   8,7

 

Copyright © 2014 Hopfenpflanzerverband Tettnang   -  Home |  Imprint |  Disclaimer      Design by JS Design