Weather

 

Monat precipitations (mm) average temp. (Celsius)
  2018 average 30 years 2018 average 10 years
Januar 135 66 3,3 -1,1
Februar 61 62 -2,3 0,2
März  74 64  3,0 4,1
April  24 91 12,6 8,9
Mai 121 107 15,5 13,7
Juni   145   17,4
Juli   135   18,4
August   126   17,3
September   103   13,3
Oktober   75   9,1
November   86   3,4
Dezember   76   -0,8
Summe   1.136            
Mittelwert   95   8,7

 

Copyright © 2014 Hopfenpflanzerverband Tettnang   -  Home |  Imprint |  Disclaimer      Design by JS Design